GDPR

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vášho súkromia

Nástroj/cookies

Čo zbiera alebo spracováva?

Za akým účelom?

Google Analytics trackovanie

Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Optimalizácia webového sídla, vyhodnocovanie efektivity zdrojov návštev, optimalizácia marketingových činností, vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok, segmentácia návštevníkov.

Google Analytics remarketingové publiká

Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Segmentovanie návštevníkov, opätovné oslovenie pomocou Google AdWords platformy.

Google AdWords remarketingový pixel

Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach.

Remarketingové kampane v AdWords.

Facebook like/share tlačidlá

Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Umožňuje likes a shares na FB nástenke návštevníka, optimalizácia FB kampaní.

Facebook remarketingový pixel

Údaje o vykonaných objednávkach, čo si zákazníci zakúpili alebo vložili do košíka, v akej hodnote, frekvencia nákupov, LTV, použitie zľavových kódov, voľba dopravy a platby, údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Optimalizácia a vyhodnocovanie FB kampaní, remarketingové kampane.

Heuréka

Badge certifikovaný obchod - overené zákazníkmi

Hodnotenie obchodu na Heureka.sk, optimalizácia Heureka kampaní

Mailchimp – zápis do newsletteru

E-mail

E-mailové kampane

Tracking script (remarketing v DoubleClick)

Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia, videné produkty, produkty vložené do košíka, zakúpené produkty a ďalšie.

Remarketingové kampane v sieti DoubleClick a na priamo skúpených mediálnych plochách.

Informácia o spracovaní osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRIHLÁSENÍ SA NA ODBER NEWSLETTERA

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

 

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

ADUSPLUS s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad
IČO: 44 059 108
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20017/P

S otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese: Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit
Telefonicky: +421 911 506 244
E-mailom: eshop@adus.sk

Na našej stránke www.adus.sk máte príležitosť prihlásiť sa na odber tzv. newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb.

Prihlásenie sa na jeho odber nie je Vašou povinnosťou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dobrovoľný súhlas Vás ako dotknutej osoby.

Účelom spracovávania je zasielanie informácií o ponuke tovaru a služieb, o aktuálnych akciách, ako aj realizácia iných marketingových aktivít a prieskumov internetovej lekárne www.adus.sk (marketingová komunikácia).

Ak sa k odberu marketingovej komunikácie prihlásite, budeme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, ktorú nám zadáte. Uvedením e-mailovej adresy v prihlasovacom formulári potvrdzujete, že sa jedná o Vašu e-mailovú adresu, ktorú používate a ku ktorej máte výlučný prístup. Napriek tomu, naša webstránka využíva tzv. double opt-in pre účely prihlásenia na odber newslettera. Prihlásenie na jeho odber je totiž potrebné potvrdiť osobitne kliknutím na akceptačný link uvedený v e-maile zaslanom Vám obratom po prihlásení sa na odber newslettera. Uvedený proces je nastavený pre Vašu ochranu, aby ste mali istotu, že nikto Vašu e-mailovú adresu nezneužíva. Ak do 24 hodín odber týmto spôsobom nepotvrdíte, Vaše osobné údaje vymažeme. Pre účely preukázania, že ste sa k odberu newslettera prihlásili, budeme spracovávať IP adresu, z ktorej ste sa prihlásili, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia.

Marketingová komunikácia Vám bude zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty (formou newsletteru) v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

Súhlas je udelený na dobu, po ktorú bude trvať účel spracovávania, pričom ho môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit, alebo e-mailom na adresu eshop@adus.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom

 Za námietku bude považované aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každom doručenom newsletteri.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte  právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať podľa č. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť na adrese Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit alebo e-mailom na adresu eshop@adus.sk

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; dataprotection.gov.sk

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie